Asianajotoimisto Tapio Mäkelä – luotettava asianajaja

Olen asianajaja, varatuomari Tapio Mäkelä Ylöjärveltä. Olen hoitanut päätoimisesti erilaisia oikeudellisia toimeksiantoja vuodesta 1993 ja olen ollut Suomen Asianajajaliiton jäsenenä syyskuusta 2002 alkaen.

Erityisosaamisalueitani ovat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat, perunkirjoitukset, edunvalvonta-asiat, oikeusturva-asiat, työoikeudelliset asiat, kiinteistöoikeus, vahingonkorvausoikeus sekä esiintymiset riita- ja rikosasioissa eri oikeusasteissa.

Vahinko ja vakuutus

Usein kokonaisuuden osapuolilla on vakuutuksia, jotka muodostavat tärkeän osan käytännön ratkaisua. Neuvottelen tarvittaessa vakuutusyhtiöiden kanssa. Olen hoitanut menestyksekkäästi korvausriitoja vakuutusyhtiöiden kanssa myös oikeudessa.

Hoidan omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita. Voin toimia vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijän kuin vahingon aiheuttaneenkin apuna. Selvitän oikeat menettelytavat sen perusteella, onko vahinko tapahtunut sopimus- tai työsuhteessa, sopimussuhteen ulkopuolella tai rikosvahinkona.

Oikeus korvaukseen

Sopimuksen ulkoisissa suhteissa sovelletaan vahingonkorvauslakia. Sopimussuhteissa noudatetaan vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, jotka perustuvat vahingonkorvauslakiin. Suomessa vallitsevan korvausperiaatteen mukaan vahingonkärsijä on oikeutettu vaatimaan vahingon aiheuttaneelta täyden korvauksen kärsimästään vahingosta. Korvaus käsittää suorat ja epäsuorat vahingot.

Sopimussuhteissa sopijapuolet ovat kuitenkin oikeutettuja rajoittamaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan. Työntekijän työsuhteessa aiheuttamaa vahinkoa koskevat myös omat sääntönsä. Myös rikosvahinkojen osalta menettelyssä on omia erikoispiirteitä.

Muistathan, että tarjoan maksuttoman alkuneuvonnan jossa kartoitetaan yhdessä tilanteesi. Kun tarvitset kokenutta ja osaavaa asianajajaa, soita Asianajotoimisto Tapio Mäkelään.

Suosittele meitä

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä
Kuruntie 26
33480
YLÖJÄRVI
+358504477588
tapio@tapiomakela.fi
www.tapiomakela.fi
Kuruntie 26 33480 , YLÖJÄRVI

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!