050 4477 588

                   Tapio Mäkelä

                   Joona Tapio

Asianajopalvelut luottamuksella ja ammattitaidolla

Asianajotoimisto
Tapio Mäkelä 

Olen asianajaja, varatuomari Tapio Mäkelä Ylöjärveltä. Olen hoitanut päätoimisesti erilaisia oikeudellisia toimeksiantoja vuodesta 1993 ja olen ollut Suomen Asianajajaliiton jäsenenä syyskuusta 2002 alkaen.

Erityisosaamisalueitani ovat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat, perunkirjoitukset, edunvalvonta-asiat, oikeusturva-asiat, työoikeudelliset asiat, kiinteistöoikeus, vahingonkorvausoikeus sekä esiintymiset riita- ja rikosasioissa eri oikeusasteissa.

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Joona Tapio on ollut töissä asianajotoimistossa vuodesta 2017 alkaen. Joonan kokemus, kiinnostus ja erityisosaaminen painottuu perhe- ja jäämistöoikeuteen, vahingonkorvausoikeuteen sekä rikosoikeuteen.

Vahinko ja vakuutus

Usein kokonaisuuden osapuolilla on vakuutuksia, jotka muodostavat tärkeän osan käytännön ratkaisua. Neuvottelen tarvittaessa vakuutusyhtiöiden kanssa. Olen hoitanut menestyksekkäästi korvausriitoja vakuutusyhtiöiden kanssa myös oikeudessa.

Hoidan omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita. Voin toimia vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijän kuin vahingon aiheuttaneenkin apuna. Selvitän oikeat menettelytavat sen perusteella, onko vahinko tapahtunut sopimus- tai työsuhteessa, sopimussuhteen ulkopuolella tai rikosvahinkona.

Oikeus korvaukseen

Sopimuksen ulkoisissa suhteissa sovelletaan vahingonkorvauslakia. Sopimussuhteissa noudatetaan vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita, jotka perustuvat vahingonkorvauslakiin. Suomessa vallitsevan korvausperiaatteen mukaan vahingonkärsijä on oikeutettu vaatimaan vahingon aiheuttaneelta täyden korvauksen kärsimästään vahingosta. Korvaus käsittää suorat ja epäsuorat vahingot.

Sopimussuhteissa sopijapuolet ovat kuitenkin oikeutettuja rajoittamaan vahingonkorvausvelvollisuuttaan. Työntekijän työsuhteessa aiheuttamaa vahinkoa koskevat myös omat sääntönsä. Myös rikosvahinkojen osalta menettelyssä on omia erikoispiirteitä.

Tarjoamme 15 minuutin maksuttoman alkuneuvonnan, jonka aikana kartoitetaan yhdessä tilanteesi. Kun tarvitset kokenutta ja osaavaa asianajajaa, soita Asianajotoimisto Tapio Mäkelään.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 16Jaa

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä

Kuruntie 26

33480 YLÖJÄRVI

Puh. 050 4477 588 / 045 3292 110

tapio@tapiomakela.fi

www.tapiomakela.fi

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä
Kuruntie 26
33480 YLÖJÄRVI

Y-tunnus: 23826198
Puh: +358504477588

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.