Apu siviili- ja riita-asioissa Tampereella, Ylöjärvellä ja Pirkanmaalla

Ota yhteyttä ›

Kaupan purku ja muut siviili- ja riita-asiat | Tampere, Ylöjärvi & muu Pirkanmaa

Onko kohdallesi osunut esimerkiksi sopimusta tai kauppaa koskeva riita-asia, johon ei löydy ratkaisua? Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy tarjoaa apua siviili- ja riita-asioiden käsittelyyn Ylöjärvellä ja muualla Pirkanmaan alueella.

Palvelumme siviili- ja riita-asioissa pitävät sisällään sekä avustamisen erilaisissa hakemusasioissa että avun riita-asioiden ratkaisemisessa. Olemme käytettävissä niin osapuolten välisissä neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissäkin.

Palvelumme hakemusasioissa:

 • Kauppakirjat
 • Lahjakirjat
 • Kiinteistöoikeus
 • Asuntokaupan ongelmat

Palvelumme riita-asioissa:

 • Vahingonkorvaukset
 • Riita-asiat
 • Kaupan purku
 • Perintäasiat
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
 • Velkakirjat
 • Velkomusasiat
 • Oikeudenkäynneissä avustaminen
Pyydä lisätietoja ›

Asuntokaupan ongelmat

Neuvomme ja avustamme asiakkaitamme erilaisissa asuntokaupan ongelmatilanteissa, kuten kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien vastuukysymysten selvittämisessä.

Otamme selvää, onko asuntokaupan yhteydessä tapahtunut virhe sellainen, josta sopimusosapuolten olisi tullut tietää, vai onko kyseessä piilevä virhe.

Virheen seuraamukset asuntokaupassa ovat hinnanalennus, vahingonkorvaus ja kaupan purkaminen. Asuntokaupan purku on tosin melko harvinaista.

Käymme alkukartoituksessa tilanteen tarkkaan läpi kanssasi ja erittelemme mahdollisia seuraamusvaihtoehtoja. Asuntokaupan ongelmissa puoleemme voivat kääntyä niin asunnon myyjät kuin ostajat. Tarjoamme palveluitamme myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, isännöitsijöille ja kiinteistövälittäjille.

Ota yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme auttaa sinua.

Ota yhteyttä ›

Kaupan purku

Kaupan purku tarkoittaa käytännössä sitä, että ostaja saa maksamansa kauppahinnan takaisin ja kaupankohteen omistusoikeus palautuu myyjälle.

Olipa kyse sitten auto- tai asuntokaupasta, kaupan purku on mahdollista tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa. Sovellettavaksi tuleva laki määräytyy kaupan osapuolten ja kaupankohteen mukaan.

Kiinteistön kauppaa sääntelee maakaari, kun taas asunto-osakkeiden kaupasta säädetään asuntokauppalaissa.

Asunnon tai kiinteistön kaupassa oikeus kaupan purkuun edellyttää käytännössä olennaista virhettä. Jos virhe ei ole olennainen, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen. Varsinkin asunnon ja kiinteistön kaupassa kaupan purku edellyttää tapauskohtaista harkintaa, jossa huomioidaan laajasti eri tekijöitä.

Irtaimen omaisuuden kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia silloin, kun ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja. Muissa tilanteissa irtaimen kauppaa sääntelee lähtökohtaisesti kauppalaki. Myös irtaimen kaupassa lähtökohtana kaupan purkuoikeudelle on se, että sopimusrikkomus on purkavan osapuolen kannalta olennainen. Ostajalle voi syntyä oikeus purkaa kauppa esimerkiksi tavarassa olevan virheen perusteella tai sen luovutuksen viivästymisen vuoksi. Myös myyjällä on tietyissä tilanteissa oikeus kaupan purkuun. Ongelmatilanteissa on usein myös muita vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi vahingonkorvaus.

Kaupan purku on viimesijainen ratkaisu. Yleensä kaupassa pysyminen on järkevin vaihtoehto sekä myyjän että ostajan kannalta. Tämän vuoksi muut vaihtoehdot tuleekin selvittää ennen kuin kannattaa alkaa harkitsemaan kaupan purkamista.

Ota yhteyttä ›

Vahingonkorvaus

Vahingon korvaamiseen sovelletaan lähtökohtaisesti vahingonkorvauslakia: tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko tulee korvata.

Tuottamuksella tarkoitetaan vahingonkorvausoikeudessa huolimattomuutta. Korvausvelvollisuus voi myös perustua sopimukseen tai erityslainsäädäntöön. Suomessa vahingonkorvauksen tarkoituksena on saattaa vahinkoa kärsinyt osapuoli siihen tilanteeseen, jossa oltaisiin, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Usein keskeiseksi muodostuvia kysymyksiä ovat huolellisuuden arviointi sekä sen syy-yhteys aiheutuneeseen vahinkoon. Korvaussummat määräytyvät jatkuvasti elävän vahingonkorvauskäytännön mukaan. Jokainen vahingonkorvaukseen liittyvä tapaus edellyttää tilannekohtaista arviointia. Korvausvaatimusten esittämiseen liittyy usein erilaisia määräaikoja, joita tulee noudattaa oikeuden menetyksen uhalla.

Ota rohkeasti yhteyttä! Avustamme vahingonkorvausvastuun selvittämisessä sekä vaatimusten laatimisessa.

Kysy lisää ›

Varaa maksuton 15 min alkuneuvonta

Kerro yhteystietosi ja yhteydenoton aihe, niin soitan sinulle.

Soita