Perintöoikeus ja perunkirjoitus Tampereella, Ylöjärvellä ja muualla Pirkanmaalla

Ota yhteyttä ›

Perunkirjoitus, perinnönjako ja muut perintöoikeuden palvelut

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy hoitaa kaikki perintöoikeuteen liittyvät asiat Ylöjärvellä ja muualla Pirkanmaan alueella. Teemme niin perinnönjakosopimukset, testamentit kuin perunkirjoituksetkin. Myös edunvalvonta kuuluu palveluihimme.

Tarjoamme perintöoikeudelliset palvelut kaikkiin tilanteisiin, olitpa sitten valmistelemassa omaa testamenttiasi tai läheisesi perinnönjakoa.

Palvelumme kattavat muun muassa:

  • Testamentit
  • Perunkirjoitus
  • Perinnönjakokirjan laatimisen sopimusjaossa
  • Moitekanteet pesänjakajan päätöksistä
  • Osakkaan avustamisen pesänselvityksessä ja perinnönjaossa
Kysy lisää ›

Perunkirjoitus ja perukirja | Ylöjärvi, Tampere, Lielahti & Pirkanmaa

Läheisen menetyksen jälkeen on tärkeää, että viralliset asiat hoituvat mahdollisimman sujuvasti.

Asianajotoimistomme pitkä kokemus ja osaaminen ovat käytettävissäsi, kun perunkirjoitus ja perukirjan laatiminen tulevat ajankohtaisiksi. Palvelemme asiakkaitamme Ylöjärven toimistoltamme käsin mm. Tampere, Siivikkala, Nokia ja koko Pirkanmaan alueella. 

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat osakkaat kuolinpesää varten ja luetteloida kuolleen henkilön sekä hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat, jotta perinnönjako ja perintöverotus saadaan hoidettua asianmukaisesti. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Jos perunkirjoitusta ei ehditä toimittaa mainitussa ajassa, veroviranomaiselta voi hakea pidennystä toimitusaikaan erityisestä syystä.

Toimitusvelvollisuus perunkirjoituksesta on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Perunkirjoituksen laiminlyönti saattaa aiheuttaa henkilökohtaisen velkavastuun pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Perukirja vaivattomasti asiantuntijan laatimana

Perunkirjoituksessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitustilaisuuteen on todisteellisesti kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat ja leski. Kutsu voidaan esittää joko suullisesti tai kirjallisesti. Perillisen ei ole kuitenkaan pakko olla läsnä perunkirjoitustilaisuudessa ellei hän ole pesän ilmoittaja.

Perunkirjoitukseen kutsuttu voi halutessaan valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuudessa. Osallistuessaan perunkirjoitustilaisuuteen perilliset saavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi siitä, kannattaako lakiosaa tai perinnönjakoa vaatia. Valmis perukirja tulee toimittaa verottajalle.

Ota yhteyttä ›

Kuolinpesän ositus ja perinnönjako | Nokia, Ikaalinen & Pirkanmaa

Perinnönjaossa on huomioitava useita eri tekijöitä sekä tuntea laki ja käytäntö. Tämän vuoksi on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen.

Asianajotoimistomme palvelee kokonaisvaltaisesti perintöoikeuden kysymyksissä. Toimistomme sijaitsee Ylöjärvellä, mutta toimimme koko Pirkanmaan alueella, mm. Nokialla, Ikaalisissa ja Lielahdessa. 

Perinnönjako tehdään yleensä perunkirjoituksen jälkeen. Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken, ja jos edesmennyt oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus. 

Kuolinpesän perinnönjako voidaan tehdä sopimusjakona, jos kaikki pesän osakkaat ovat yhtä mieltä siitä, miten jako konkreettisesti toimitetaan. Jos sopuun ei päästä, voi käräjäoikeus määrätä hakemuksesta pesänjakajan ja -selvittäjän toimittamaan toimitusjaon.

Pesänselvitys ennen pesänjakoa

Pesänselvittäjä on henkilö, jonka käräjäoikeus määrää hakemuksesta hoitamaan kuolinpesän asioita sekä saattamaan kuolinpesään jakokuntoon eli valmiiksi perinnön jakamista varten. Pesänjakaja taas määrätään vain silloin, kun pesän osakkaat eivät saa jaettua kuolinpesää sovinnollisesti tai kun siihen on jokin muu syy. Pesänselvittäjän ja -jakajan on toimittava tehtävässään puolueettomasti. Mikäli kuolinpesässä on vajaavaltainen osakas, tulee perinnönjaon olla käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimittama tai vaihtoehtoisesti jaolle on saatava Digi- ja väestötietoviraston hyväksyntä.

Sopimusjako on tehtävä tarkkoja muotomääräyksiä noudattaen. Sopimusjaossa laaditaan perinnönjakokirja, joka jokaisen pesän osakkaan tulee allekirjoittaa itse tai valtuuttamansa henkilön toimesta. Lisäksi kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava perinnönjakokirja. Kun perunkirjoitus on toimitettu, on hyvä aika ryhtyä miettimään perinnönjakoa.

Katso yhteystiedot ›

Varaa maksuton 15 min alkuneuvonta

Kerro yhteystietosi ja yhteydenoton aihe, niin soitan sinulle.

Soita