Testamentin teko Tampeella, Ylöjärvellä ja muualla Pirkanmaalla

Ota yhteyttä ›

Testamentti | Tampere, Ylöjärvi & muu Pirkanmaa

Henkilön kuollessa hänen omaisuutensa jaetaan siten kuin laissa säädetään. Testamentilla voit kuitenkin itse määrätä, miten omaisuutesi jaetaan. Laissa säädetystä perimysjärjestyksestä voidaan poiketa vain laatimalla testamentti. Ylöjärveltä käsin Siivikkalassa, Lielahdessa ja koko Pirkanmaalla palveleva Asianajotoimisto Tapio Mäkelä on asiantuntijasi testamentin ja muiden asiakirjojen laatimisessa. 

Testamentti on laadittava kirjallisesti ja testamentin tekijän on allekirjoitettava se. Lisäksi vaaditaan kaksi esteetöntä todistajaa. Laissa säädetään muotovaatimuksista tarkemmin. Pakottavissa olosuhteissa testamentin määrämuodosta voidaan kuitenkin poiketa. Kun testamentin tekijä on estynyt tekemästä varsinaista testamenttia sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi, voidaan tehdä hätätilatestamentti, johon pätee omat säännöksensä.

Ota yhteyttä ›

Testamentin teko lakimiehen avulla takaa tekijänsä tahdon

Järkevästi laaditulla testamentilla voidaan pienentää maksettavaksi tulevaa perintöveron määrää.

Verosuunnittelua voidaan myös toteuttaa jo elinaikana tehtävillä lahjoituksilla ja omaisuuden myynnillä. Jotta testamentti toteuttaa tekijänsä tahdon juuri halutulla tavalla, kannattaa apuna käyttää lakimiestä.

Testamentteja on erilaisia. On olemassa muun muassa omistusoikeustestamentti, jolla omaisuus määrätään testamentin saajalle täysin omistusoikeuksin. Vallintaoikeustestamentilla voidaan rajoittaa testamentinsaajan määräysoikeutta omaisuudesta. Hallintatestamentilla saatua omaisuutta taas saa vain hallita ja käyttää. Yleistestamentilla tekijä voi luovuttaa koko omaisuutensa tai tietyn osan siitä. Erityistestamentti eli legaatti taas on kyseessä, kun tietty esine tai rahasumma määrätään saajalleen.

Ota yhteyttä ›

Varaa maksuton 15 min alkuneuvonta

Kerro yhteystietosi ja yhteydenoton aihe, niin soitan sinulle.

Soita