Edunvalvonta­valtuutuksella varmistat, kuka estyessäsi asioitasi hoitaa

Ota yhteyttä ›

Edunvalvontavaltuutus | Tampere, Ylöjärvi & muu Pirkanmaa

Edunvalvontavaltuutus on hyödyllistä varautumista tulevaisuuteen. Ylöjärveläinen asianajotoimisto Tapio Mäkelä auttaa sinua laatimaan pätevän asiakirjan, joka suojaa sinua ja/tai omaisuuttasi.  

Miten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Käytännössä edunvalvontavaltuutus toteutetaan laatimalla edunvalvontavaltakirja. Kun henkilö ei itse pysty hoitamaan taloudellisia asioitaan, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja. Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja voi nimetä haluamansa henkilön toimimaan hänen edunvalvojanaan, kun toimintakyvyn alentuminen sitä vaatii. Edunvalvonnan tarve voi johtua sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta, alaikäisyydestä tai muusta vastaavasta syystä. Valtuutuksella voit määritellä, kuka asioitasi saa hoitaa, mitä asioita hän saa hoitaa ja miten niitä pitää hoitaa. Lisäksi voit määritellä, miten valtuutetun toimintaa tulisi valvoa.

Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Valtuuttajan sekä todistajien on allekirjoitettava valtakirja. Todistajien täytyy tietää, että kyseessä on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja. Lisäksi edunvalvontavaltakirjasta tulee ilmetä tietyt tarkkaan säädetyt seikat. Tämän vuoksi valtakirjan laadinnassa on suositeltavaa käyttää lakimiestä.

Ota yhteyttä ›

Edunvalvonta­valtuutuksen voi tehdä heti täysi-ikäiseksi tultuaan

Edunvalvontavaltakirjan voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan sisällön ja merkityksen.

Valtuutus tulee siten tehdä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi.

Valtakirjaa ei tarvitse hyväksyttää kenelläkään. Kun valtuuttaja ei enää itse pysty hoitamaan asioitaan, valtuutetun henkilön pitää lähettää valtakirja Digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi.

Ota yhteyttä ›

Mitä edunvalvonta­valtakirja sisältää?

Edunvalvontavaltakirjan tulee pitää sisällään vähintään seuraavat asiat:

  1. Valtuuttamistarkoitus
  2. Valtuutuksen sisältö
    • ne asiat, joiden hoitamista valtuutus koskee
  3. Valtuuttajan ja valtuutetun tai valtuutettujen tiedot (myös mahdolliset varavaltuutetut)
  4. Voimaantulomääräys
    • valtuutus astuu voimaan, jos valtuuttaja ei kykene hoitamaan asioitaan sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi valtuuttaja voi hyvin pitkälti määritellä itse edunvalvontavaltuutuksensa sisällön. Valtuutus voi olla esimerkiksi:

  • yleisluontoinen, jolloin se kattaa kaikki valtuuttajan talouteen ja henkilöön liittyvät asiat (poislukien kiinteän omaisuuden myynti tai panttaaminen tai omaisuuden lahjoittaminen, jotka pitää mainita erikseen niin halutessaan)
  • yksittäistä oikeustointa varten laadittu
Ota yhteyttä ›

Varaa maksuton 15 min alkuneuvonta

Kerro yhteystietosi ja yhteydenoton aihe, niin soitan sinulle.

Soita