050 4477 588

                   Tapio Mäkelä

                   Joona Tapio

Asianajopalvelut luottamuksella ja ammattitaidolla

Perintöoikeus ammattitaidolla Ylöjärvellä ja Pirkanmaalla

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä hoitaa perintöoikeusasiat varmasti ja asiantuntevasti Ylöjärvellä, Tampereella ja Pirkanmaalla. Asianajajan ammattitaidolla ja kokemuksella on perintöoikeudellisissa asioissa aina keskeinen merkitys. Tarjoan perintöoikeuteen liittyvät palvelut kattavasti ja kokonaisvaltaisesti.

Perintöoikeudellisissa asioissa toimeksiannot sisältävät esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Perinnönjakokirjan laatiminen sopimusjaossa
 • Pesänjakajana toimiminen, mahdolliset moitekanteet pesänjakajan päätöksistä
 • Osakkaan avustaminen pesänselvityksessä ja perinnönjaossa

 

Perinnönjako

Palvelen asiakkaitani vuosien kokemuksella kun perinnön jakaminen ja siihen liittyvät lakitekniset seikat ovat ajankohtaisia. Perinnönjaossa kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken, mutta ennen sitä kuolinpesässä on toimitettava kuolinpesän ositus, mikäli vainaja oli eläessään naimisissa ilman sellaista avioehtosopimusta, joka sulkisi avio-oikeuden täysin pois. Perinnönjaosta laaditaan myös jakokirja, joka on tunnettu myös perinnönjakokirjana. Kuolinpesä lakkaa olemasta siinä vaiheessa kun verotoimistoon toimitetaan perinnönjakosopimus, josta käy ilmi että pesä on jaettu kokonaisuudessaan.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat osakkaat kuolinpesää varten sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat, jotta perinnönjako ja perintöverotus saadaan tehtyä asianmukaisesti. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä   kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli perunkirjoitusta ei kuitenkaan ehditä toimittaa mainitussa ajassa, on mahdollista hakea erityisestä syystä veroviranomaiselta pidennystä toimitusaikaan. 

Edunvalvonta

Edunvalvonta kuuluu myös Asianajotoimisto Tapio Mäkelän perintöoikeudellisiin palveluihin. Ota yhteyttä ja kysy lisää edunvalvonta-asioista!

Muistathan että tarjoan 15 minuutin maksuttoman alkuneuvonnan, jossa kartoitetaan yhdessä tilanteesi.

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Yhteystiedot

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä

Kuruntie 26

33480 YLÖJÄRVI

Puh. 050 4477 588 / 045 3292 110

tapio@tapiomakela.fi

www.tapiomakela.fi

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä
Kuruntie 26
33480 YLÖJÄRVI

Y-tunnus: 23826198
Puh: +358504477588

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.