Apua kaikkiin rikosoikeuden kysymyksiin Ylöjärvellä ja Pirkanmaalla

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä Oy hoitaa kaikki rikosoikeutta koskevat toimeksiannot pitkällä kokemuksella. Palvelemme Ylöjärvellä, Tampereella ja muualla Pirkanmaalla. Avustamme sekä asianomistajaa että vastaajaa esitutkinnassa ja rikosasioita koskevissa oikeudenkäynneissä. Lisäksi tarjoamme konsultointiapua erilaisissa ongelmatilanteissa.

Esimerkkejä palveluistamme rikosoikeudellisissa asioissa

Rikosoikeudellisissa asioissa toimeksiantomme voivat sisältää erilaisia asianomistajaa tai vastaajaa avustavia tehtäviä. Määrittelemme kokonaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tilanteeseen ja tarpeisiin. Alla on esitelty muutamia esimerkkejä.

Avustaminen esitutkinnassa:

  • Tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen laatiminen

  • Poliisikuulustelussa avustaminen

  • Esitutkinnan loppulausuman laatiminen.

Avustaminen oikeudenkäynnissä:

  • Kirjallisen korvausvaatimuksen laatiminen

  • Asian ajaminen oikeudenkäynnissä.

Kysy lisää

Asianajaja on turvallinen valinta

Rikosasioissa on tärkeää kääntyä asianajajan puoleen. Hyvä asianajaja voi vaikuttaa siihen, tuleeko asiassa tuomiota vai ei. Tuomioistuin ei määrää korvauksia rikoksen uhrille viran puolesta, vaan niitä pitää aina itse vaatia. Asiansa osaava asianajaja pitää siis myös huolen, että asiakas saa aina ansaitsemansa korvauksen. 

 

Kun valitset asianajotoimiston, tiedät, että saat varmuudella korkealaatuista ja ammattitaitoista palvelua. On huomionarvoista, että asianajotoimistoja koskevat kriteerit ja asiakkaan oikeus kannella eivät koske samalla tavoin esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa työskenteleviä lakimiehiä. 

Katso lakimiesten tiedot

Rikosprosessi

Avustamme sinua kaikissa rikosprosessin vaiheissa. Rikosprosessi käynnistyy tyypillisesti laatimalla poliisille rikosilmoitus. Esitutkinta alkaa, kun poliisi on kirjannut rikosilmoituksen. Rikosprosessin vaiheet kattavat esitutkinnan, syyttäjän syyteharkinnan, itse oikeudenkäynnin sekä mahdollisten rangaistusten ja korvausten täytäntöönpanon.

 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa saamme toimeksiannon, sitä paremmin pystymme huolehtimaan asiakkaamme oikeusturvan toteutumisesta. Usein meihin on hyvä olla yhteydessä jo heti rikosprosessin käynnistyessä, mutta olemme valmiina tarttumaan tehtävään myös missä muussa tahansa prosessin vaiheessa. 

Annamme tarpeen mukaan myös yleisluontoista neuvontaa rikosoikeudellisissa asioissa. Voit siis kääntyä puoleemme kaikissa mieltäsi painavissa kysymyksissä, vaikka et välttämättä tarvitsisikaan apua esimerkiksi esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi.

Pyydä lisätietoja
Puhelinkuvake

Asianajotoimisto Tapio Mäkelä palvelee Ylöjärvellä ja muualla Pirkanmaan alueella.

Ota yhteyttä!